Moerasparels

3258 keer bekeken 0 reacties

Rondom de Zoetermeerseplas maken we oeverzones geschikt voor waterplanten en moerasnatuur. Zo ontstaan Moerasparels die niet alleen zorgen voor verbeterde leefomstandigheden voor zeldzame planten en dieren, maar ook bijdragen aan de zuivering van het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De Zoetermeerseplas wordt tegenwoordig vooral recreatief gebruikt om in te zwemmen, surfen, duiken en op te zeilen. Samen met de Noordhovense Plas en de Benthuizerplas heeft de plas ook een belangrijke functie als waterberging. De biodiversiteit staat echter onder druk. Door het afbrokkelen van robuuste leefgebieden verdwijnen steeds meer bijzondere planten en dieren. En door de jarenlange toevoer van voedselrijk water uit de omliggende agrarische polders is de ecologische waterkwaliteit ook onvoldoende. Door de hoge concentratie voedingsstoffen ontstaan in de zomer problemen met drijflagen van blauwalg. Door de Moerasparels aan te leggen willen we naast de biodiversiteit ook de waterkwaliteit verbeteren en zo blauwalg in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen.

Aanpak

Om dit te realiseren is het belangrijk dat er meer waterplanten komen. Maar de plas heeft een lastige eigenschap: het is heel diep en de oevers zijn steil. Het is vrijwel niet mogelijk om oevers te creĆ«ren met (onder)waterplanten. Door in de Moerasparels de juiste randvoorwaarden te scheppen, krijgen de benodigde waterplanten hier wel een kans. Bijvoorbeeld door stukken land of landoever rondom de plas te verlagen door ze een stukje af te graven. Ook kunnen stukken land natter gemaakt worden door ze te omdijken en er dan water in te pompen.

Verschillende locaties langs het Zangfietspad en het voormalig vliegerveld naast restaurant De Beren worden geschikt gemaakt als Moerasparel. Zo krijgt dit gebied een water zuiverende functie en zal het tegelijkertijd dienen als paai- en opgroeiplaats voor vissen.

Alleen het aanleggen van deze natte gebieden is niet voldoende. Ook het beheer zal daar op moeten worden afgestemd, bijvoorbeeld door net wat vaker te maaien, of de maaiwerkzaamheden juist gefaseerd uit te voeren. Dit zorgt niet alleen voor een betere biodiversiteit maar ook voor een steviger netwerk van leefgebieden voor de dieren en meer natuurbeleving voor recreanten. Kortom; een plek waar iedereen kan genieten en ontspannen.

Biodiversiteit vergroten

De Moerasparels bieden grote kansen voor het verbeteren van de biodiversiteit in Zoetermeer. In de Moerasparels scheppen we de ideale leefomgeving voor bijzondere dieren. Een daarvan is de woudaap. Een klein reigertje dat enkele jaren geleden in de nabijheid heeft gebroed. Nederland kent nog maar een kleine populatie woudaapjes. Als die zich hier weer zouden vestigen dan zou dat een fantastisch resultaat zijn.

Maar er zijn meer soorten die op het verlanglijstje staan. Door veel riet aan te planten ontstaat er meer ruimte voor de Blauwborst, een kleurrijk vogeltje. De Krabbenscheer is weer goed voor de zuivering van het water en de ideale plant voor de Groene Glazenmaker, een bijzondere libelle. En tussen al die wortels en waterplanten heeft ook de Waterspitsmuis het prima naar zijn zin. De groene specht, grote karekiet, rietorchis en argusvlinder; in de Moerasparels is er voor veel soorten een plek. De natuur is natuurlijk niet maakbaar, maar je kunt wel de randvoorwaarden scheppen waarin de natuur zich kan ontwikkelen.

Zoals gezegd zullen de Moerasparels ook dienen als paai- en opgroeiplaats voor vissen. Door het ondiepe water is dit een relatief veilige plek voor de kleine vissen om op te groeien. In het kleine laagje water en tussen de rietstengels zijn ze veilig voor de grotere roofvissen die hier niet kunnen komen.

Afbeeldingen

Aanleg Moerasparels Zoetermeer

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen