Vergroenen Broekwegwetering

1219 keer bekeken 0 reacties

Om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit in en om de Broekwegwetering te vergroten, is de Broekwegwetering een stuk groener gemaakt.

Verbeteren drijfvermogen van de eilanden

Nadat in 2021 de eilanden langs de kade van de Broekwegwetering zijn geplaatst, is er twee jaar lang hard gewerkt om het drijfvermogen goed te krijgen.

Het eerste jaar verdwenen de eilanden bij de Fregatwerf onder water. Er zijn toen diverse maatregelen getroffen om het drijfvermogen bij alle eilanden te verbeteren:

  • planken rondom de eilanden om golven bij storm te breken
  • holle drijvers onder de eilanden om zinken te voorkomen, door gewicht van watervogels en volgroeide beplanting
  • anti-vraat roosters om nieuwe aanplant te beschermen

Afgelopen winter bleek een aantal eilanden te diep onder water te zakken. De planten houden van natte voeten, en de eilanden mogen een stukje onder water zakken, maar 10 centimeter onder water was te diep. 

Er is een nieuwe berekening van het drijfvermogen gemaakt en er zijn holle drijvers aan de eilanden toegevoegd.  De holle drijvers zorgen ervoor dat de eilanden nu nog maar een paar centimeter onder water zakken of een paar centimeter boven water uitsteken.

Bloeiende parels langs de Broekwegwetering

Natuur in de stad is belangrijk voor mens en dier. Het is aangenamer wonen in een groene omgeving, en een natuurrijke oever draagt ook bij aan een betere waterkwaliteit. In 2020 is in samenspraak met de omwonenden gekeken naar mogelijkheden om de Broekwegwetering te vergroenen. Ontwerpbureau LOS Stad Om Land heeft samen met omwonenden en de gemeente bouwstenen verzameld en een ontwerp gemaakt met draagvlak. Langs de Galjoenkade, Fregatwerf, Marco Polorede en Sloepkade zijn ‘drijvende’ eilanden gerealiseerd. De eilanden zijn met lange palen vastgelegd, zodat ze ook na de geplande baggerwerkzaamheden in de Broekwegwetering op hun plek kunnen blijven liggen.

‘Watertuinen’

De planten op de drijvende eilanden hebben veel te bieden. Zo vormen de wortels van de drijvende planten huisvesting en schuilgelegenheid aan allerlei waterdieren. Bovendien worden voedingsstoffen (fosfaten) uit het water gehaald, en draagt het bij aan het zuiveren van het water. Boven water bieden de planten met hun bloemen voedsel aan bijen en vlinders. Ook diverse watervogels maken gebruik van de drijvende eilanden, zoals bijvoorbeeld meerkoeten. Die duiken mossels op en pikken ze op de eilanden kapot.

Ook op de kade zijn groene parels toegevoegd. De beplanting aan de Marco Polorede is omgetoverd naar kleurrijk en bij-vriendelijk groen. Langs de Klipperkade is de grasstrook opnieuw ingezaaid met een bij-vriendelijk bloemenmengsel en krokussen. Op onderstaande afbeelding ziet u het ontwerp.

Bent u nieuwsgierig naar hoe het participatietraject is verlopen? In bijgevoegde bestanden vindt u er meer informatie over.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen