RPS start milieukundig onderzoek

21-11-2022
485 keer bekeken

Rijnland wil twee nieuwe watergangen graven in het Bossenpark en ten noorden van het Westerpark. Hiervoor moet veel grond worden verplaatst. In Nederland is het dan verplicht om een milieukundig onderzoek te doen.

Het milieukundig onderzoek gaat over de kwaliteit (de chemische samenstelling) en de opbouw (de fysische samenstelling) van de bodem. We krijgen zo al vroeg in beeld wat we in de bodem kunnen aantreffen. Rijnland heeft ingenieursbureau RPS gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Zij maken hiervoor boringen in de grond en in het asfalt met behulp van een handboor (zie afbeelding).

Planning

Op de locatie ten noorden van het Westerpark begint RPS in week 47, met mogelijke uitloop naar week 48. In het Bossenpark doet RPS boringen in week 48 en 49, met mogelijke uitloop naar week 50.

Meer informatie over de watergangen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen