RPS controleert bomen op vogelnesten

21-11-2022
458 keer bekeken

Ingenieursbureau RPS controleert op dinsdag 6 december de bomen in het Bossenpark en ten noorden van het Westerpark op jaarrond beschermde nesten van vogels en vleermuizen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil op deze locaties twee nieuwe watergangen graven. Om plaats te maken voor de watergangen moeten een aantal bomen worden gekapt, en dat kan natuurlijk niet zomaar.

In het Bossenpark gaat het om het verplaatsen van 13 bomen en het kappen van 54 bomen. Ten noorden van het Westerpark moeten 10 bomen plaats maken voor de watergang. Rijnland moet een kapvergunning aanvragen bij de gemeente Zoetermeer en in een beplantingsplan borgen dat hier genoeg bomen voor worden terug geplant. Dat heet compensatie. In dit project is ervoor gekozen om meer bomen terug te planten, dan te kappen.

Onderdeel van de regels is ook onderzoek naar de diersoorten die in de bomen leven. Je mag in Nederland niet zomaar een boom kappen als er een beschermde diersoort in leeft. Daar moeten beschermende maatregelen voor worden getroffen. Ook kapwerkzaamheden in de buurt van een boom met nest kan tot verstoring leiden. Daarom zal ingenieursbureau RPS op dinsdag 6 december de bomen in het hele projectgebied controleren op jaarrond beschermde nesten van vogels en vleermuizen.

Meer informatie over de watergangen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen