Waterkwaliteit Westerpark gemeten in burgeronderzoek

22-12-2022
353 keer bekeken

De waterkwaliteit in delen van het Westerpark is matig tot slecht. Dat blijkt uit de meetresultaten van het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ dat is uitgevoerd door burgeronderzoekers. En uit de nameting door het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dit is in lijn met de landelijke resultaten.

In de vierde editie van Vang de Watermonsters hebben 425 burgers de waterkwaliteit onderzocht van 1680 plassen, sloten, grachten en kanalen in Nederland. De resultaten laten zien dat het niet goed gaat met de kwaliteit van het water. In Zoetermeer is de waterkwaliteit gemeten op 7 locaties in het Westerpark en in de wijk Meerzicht.

Het water in het Westerpark is helder, maar er worden te veel voedingsstoffen gemeten (met name fosfor). Hierdoor nemen kroos en drijvende algen op sommige locaties de overhand en verdringen ander waterleven.

Bekijk de onderzoeksresultaten.

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Zoetermeer herkennen dit beeld en zetten zich gezamenlijk in voor een betere waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor onze leefomgeving, de biodiversiteit en uiteindelijk ook voor onze drinkwater- en voedselvoorziening. Het staat dan ook hoog op de agenda.

Wat doen we voor de waterkwaliteit?

Om het water weer schoon en gezond te maken, moet er veel werk worden verricht. Zo is het belangrijk om leefgebieden voor planten en dieren te herstellen. In het Westerpark zijn de afgelopen periode extra natuurvriendelijke oevers aangelegd. Alleen de beplanting en begroeiing ontbreekt nog. De oevers worden in het voorjaar ingezaaid. Als de oevers eenmaal volgroeid zijn, zullen de planten het water op een natuurlijke wijze zuiveren door voedingsstoffen op te nemen.

Goed beheer

Ook het ecologisch beheren van deze oevers is een belangrijke stap om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij het jaarlijkse onderhoud is het belangrijk om de waterkant in bepaalde periodes met rust te laten, zodat de leefomgeving van libellen, insecten en vogels intact blijft. Ook baggeren is belangrijk. Dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit en zorgt voor meer waterberging. Dat werkt weer positief door in tijden van watertekort of wateroverlast. Rijnland en de gemeente werken samen aan een gezamenlijk beheerplan van de oevers en wateren.

We kunnen het niet alleen!

Rijnland en de gemeente investeren in het verbeteren van de waterkwaliteit en hebben daar een gezamenlijk programma voor, maar de opgave is groot. We kunnen dit niet alleen. Iedereen in Zoetermeer: van ondernemers, bewoners, tot recreant, heeft verantwoordelijkheid om het water schoon te houden.

DOE MEE

Het onderzoek ‘Vang de watermonsters’ is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, NIOO-KNAW, ASN Bank, Nederlandse Waterschapsbank, Stichting Vivace en zes waterschappen, waaronder Rijnland.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen