Projectplan en werkzaamheden aanleg watergangen Westerpark en Bossenpark

14-09-2023
436 keer bekeken

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat in Zoetermeer twee nieuwe watergangen graven ten noorden van het Westerpark en door het Bossenpark. Hierdoor verbetert de doorstroom van water, en dat is goed voor de waterkwaliteit.

In eerdere informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven hebben we u uitgelegd waarom we dit doen. Al deze informatie kunt u terug vinden op www.onsblauwegoud.nl.

Projectplan

Het ontwerp-projectplan voor de nieuwe watergangen heeft ter inzage gelegen. Vanaf 8 september ligt het definitieve projectplan ter inzage. Hierin staat beschreven wat Rijnland gaat doen, op welke manier Rijnland dit aanpakt en welke maatregelen nodig zijn om de watergangen goed in te passen in de omgeving. Alle documenten kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Als de procedures zonder bezwaar worden doorlopen, en vergunningen verleend zijn, kan er naar verwachting in het Westerpark begin oktober gestart worden met de voorbereiding van het verleggen van de kabels en leidingen. Werk aan de watergang, bruggen en duikers zal niet eerder starten dan begin 2024.

In het Bossenpark worden kabels en leidingen pas verlegd, als er een besluit is op de kapvergunning van de bomen (zie ook: Vergunning bomenkap ligt ter inzage | Ons Blauwe Goud). Wanneer de bomen gekapt kunnen worden, ontvangt u bericht hierover. Na het verleggen van kabels en leidingen start het werk aan de watergang, bruggen en duikers. Dit zal naar verwachting niet eerder starten dan de zomer van 2024.

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen