Projectplan fase 2: Natuurvriendelijke oevers en start werkzaamheden

14-09-2023
329 keer bekeken

De gemeente Zoetermeer legt de komende jaren in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland natuurvriendelijke oevers aan in het Westerpark, het Buytenpark en de wijken Meerzicht, Buytenwegh en Binnenpark. Dit gaat om totaal ruim 5 kilometer aan natuurvriendelijke oevers.

Het ontwerp-projectplan voor de natuurvriendelijke oevers heeft ter inzage gelegen. Vanaf 22 augustus ligt het definitieve projectplan ter inzage. In dit projectplan staat beschreven wat de gemeente gaat doen aan de oevers, op welke manier zij dat aanpakken en welke maatregelen nodig zijn om het ontwerp goed in te passen in de omgeving. Deze werkzaamheden worden vooruitlopend uitgevoerd op het project uitgevoerd door Rijnland voor de nieuwe watergangen in het Westerpark en Bossenpark.

De eerste werkzaamheden starten in september in het Westerpark, vervolgens in oktober in Meerzicht en tot slot in november in het Binnenpark.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen