Gestuurde boring ter voorbereiding op het graven van een nieuwe watergang in Westerpark Zoetermeer

30-11-2023
189 keer bekeken

In 2024 start Rijnland met het graven van een nieuwe watergang aan de noordkant van het Westerpark. De aanleg van de watergang bij het Westerpark (en later in het Bossenpark in Meerzicht) draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in Zoetermeer.

Betere waterkwaliteit door meer open water

De sloten en vijvers in het stedelijk gebied zijn nu vaak verbonden door lange ondergrondse buizen (duikers) van soms wel 400 meter lang. Het graven van meer open water zorgt voor een betere doorstroming en verbinding tussen waterpartijen. Hierdoor wordt de Zoetermeerse plas ontlast van stedelijk water. Ook lokaal verwachten we een verbetering in de waterkwaliteit en leefgebieden voor planten en dieren.

Leidingen verplaatsen

Ter voorbereiding op het graven van de watergang moeten er verschillende kabels en leidingen worden verplaatst. Het gaat om een gasleiding, een waterleiding, middenspanningskabels en een dataverbinding. Deze leidingen lopen straks onder de nieuwe watergang door. In oktober is de aannemer van Stedin en Dunea gestart met de werkzaamheden voor de verleggingen. Begin november is daarvoor een gestuurde boring gemaakt.

Wat is een gestuurde boring?

Normaal worden kabels en leidingen gelegd door een open sleuf te graven. Na het leggen van de leidingen gaat de sleuf weer dicht. In dit geval is een open sleuf niet mogelijk. In het Westerpark moeten de kabels en leidingen de nieuwe watergang kruisen, waardoor de kabels en leidingen dieper moeten worden aangebracht. Daarom worden deze gelegd door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD). Met deze methode is het niet nodig om een sleuf te graven. Een HDD wordt uitgevoerd in verschillende fases:

  • Fase 1: Ten eerste wordt een pilotboring gemaakt. De boorkop kan vanuit de boormachine exact bestuurd worden om van A naar B te boren.
  • Fase 2: Zodra de pilotboring is gemaakt, wordt er een ruimer aan de boorkop bevestigd. Een ruimer is een stuk gereedschap dat ervoor zorgt dat het geboorde gat iets groter wordt. De boorkop en ruimer worden al draaiend teruggetrokken waardoor een mooie ruime boorgang ontstaat (een ruimgang).
  • Fase 3: In de laatste fase worden mantelbuizen door de ruimgang getrokken. Dit is een beschermende buis voor kabels en leidingen. De nieuwe kabels en leidingen worden door middel van trekkoorden door de mantelbuizen aangebracht.

Planning Westerpark

De werkzaamheden aan kabels en leidingen lopen door richting het einde van het jaar. Ook is de aanbestedingsprocedure voor het graven van de watergang gestart. De verwachting is dat het werk in februari van 2024 gegund kan worden. En dat rond het voorjaar van 2024 gestart worden met de werkzaamheden. Het werk zal naar verwachting ruim een jaar in beslag nemen. Lees hier meer over de werkzaamheden in het Westerpark.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen